Test Test Test Test

Lumepuhur Bergen -30% alega 623eur

Soovitused salvestusseadme valikuks

Alljärgnevalt mõned nõuanded sobiva digitaalse salvestusseadme (DVR - Digital Video Recorder) valimiseks.

Digitaalseid salvestusseadmeid  toodetakse 4, 8, 9 ja 16-kanalilistena, iga kanal salvestab ühe valvekaamera signaali. Seejuures on aga oluline pöörata tähelepanu salvestuse kvaliteedile ja seadme võimalustele: vanemad seadmed kasutavad JMPEG pildipakkimisformaati, mis vajab suurt kõvaketta mahtu. Uuem MPEG4 formaat kasutab sama pildikvaliteedi juures ca 3x vähem kettaruumi, mis tähendab sama suure kõvakettamahu juures 3x pikemat salvestusaega. Parima pildikvaliteedi ja vähima salvestusmahu tagavad uusimat  H.264 pildipakkimise algoritmi kasutavad digitaalsed salvestid.

Lisaks salvestusalgoritmile on tähtis ka salvestusstandard: vanemad seadmed kasutavad CIF-salvestustihedust (352x288 pic.), uued mudelid kas kõigis või osades kanalites D1 (576x704 pic.) Full HD-salvestustihedusega salvestid on veel haruldased ja seetõttu oluliselt kallimad. Salvestustihedusest sõltb ka andmevoo maht: D1 andmevoog on ca 4x suurem kui CIF puhul, seega täitub kõvaketas 4x kiiremini.

Salvestite kõvakettad tuleb reeglina eraldi juurde osta. Mida suurema mahuga kõvaketas, seda kauem salvestised säilivad enne ülekirjutamist. Võimaluse korral tuleks eelistada vähemalt 500GB kõvakettaid aktsepteerivaid 4-kanalilisi ja vähemalt 1TB 8-kanalilisi salvesteid. 16-kanaliliste salvestite puhul tasub uurida mitmekettalilisi seadmeid (töötavad tavaliselt 2 või 4  kõvakettaga mahuga 1TB)

Internetiliides annab võimaluse juhtida seadme tööd ja vaadata salvestisi interneti vahendusel, samuti saata häirete korral kaadreid etteantud e-mailidele ning salvestada varukoopiad võrguserverisse juhuks kui salvesti hävineb ründe käigus. Odavama hinnaklassi salvestid reeglina internetiühendust ei võimalda.

Uutel salvestitel on reeglina HDMI ja VGA väljund teleri ja arvutimonitoriga ühendamiseks, samuti kaks USB-porti: üks  hiirele ja teine välise salvestusseadme ühendamiseks, tegemaks varukoopiaid.

PTZ control võimaldab juhtida salvesti vahendusel motoriseeritud kaamerate liikumist: pöörata, kallutada ja zoomida pilti optiliselt. Lihtsate staatiliste kodukaamerate kasutamisel ei ole selle funktsiooni olemasolu hädavajalik.

DVR uuematel mudelitel on reeglina võimalik täpselt häälestada ka liikumisdetektoreid (iga kaamera pilt on jagatud paljudeks ruudukujulisteks segmentideks; valitud segmentides liikumise tuvastamise korral käivitub salvestus automaatselt. Lisaks segmentide valikule on võimalik häälestada liikumisdetektori tundlikkust vastavalt vajadusele)

Kokkuvõtteks - kaasaegne DVR on sisuliselt väga spetsiifiliste omadustega arvuti (isegi menüüdest valikute tegemine käib arvutihiirega sama lihtsalt nagu lauaarvuti puhul), mis on loodud lihtsate ja keerukate (video)valvesüsteemide mugavaks ja turvaliseks kasutamiseks kodukorterist luksushotellini.